Polityka prywatności

INFORMACJE PODSTAWOWE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny wynikający z wejścia w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I KONTAKT

Dorota Wink prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą

WINK management DOROTA WINK

Wyb. Ojca Świętego Jana Pawła II, nr 14, lok. 1,

37-700 Przemyśl

Numer NIP 7952250340 Numer REGON 385518483

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu: zawarcia i wykonywania umów przez Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa art. 6 ust 1 lit. f RODO) oraz w pozostałych uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnej zgody uzyskanej przez Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy, czas realizacji tej umowy oraz okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania.

  2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, przetwarzanie obejmuje okres trwania tego interesu, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania.

  3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe przez okres na który udzielono zgody lub do czasu jej wycofania. Udzielona przez Panią/Pana zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

ADRES IP, PLIKI COOKIES

Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera, identyfikator sesji.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka). Ciasteczka pozwalają nam rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies, podczas samego korzystania z Serwisu.

Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. W szczególności użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy. W przypadku braku takiej zgody niemożliwa będzie realizacja umowy. W przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane gromadzone na podstawie zgody, co do zasady przechowywane są przez okres wskazany w ramach informacji towarzyszącej takiej zgodzie lub do czasu wycofania zgody. W przypadku, gdy dane przetwarzane są w celu wykonania umowy z Panią/Panem, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych i funkcji, podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych („Podmioty Przetwarzające”). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe, w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla realizacji zawartej z Panem/Panią umowy.

INFORMACJA O PROFILOWANIU

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

PRAWO DO KONTAKTU Z ORGANEM NADZORCZYM.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.